Okucia okienne

1 głowiczki
2 klamki
3 okapniki
4 okucia ROMB
5 zatrzaski balkonowe
6 zawiasy pasowe

.